Микронийдълинг

Микронийдълинг

Микронийдълингът е процедура, при която с помощта на определен брой изключително фини иглички се образуват множество каналчета в кожата. Така генерираните микротравми водят до стимулиране на таргетни клетки и каскада от процеси, в резултат на които се постига активиране на естествените растежни фактори в тялото и колагеновия синтез, реорганизация и реконструкция на кожата, което води до заличаване на белези от акне и травми, оперативни белези, стрии. Използва се различен набор от накрайници в зависимост от показанията, което прави процедурата прецизна, със сведен до минимум дискомфорт.