Call Now Button
За Aesthederm - клиника, екип, контакти


Автобиография

Aesthederm Container

Д-р Дончо Етугов завършва Френската Езикова Гимназия, след което продължава обучението си в Медицинския Факултет на Медицински Университет – гр. София. Завършва медицина през 1996 г. От 1999 г. е асистент по кожни и венерически болести в Катедрата по Дерматология и Венерология на Медицински Университет – София. Понастоящем е главен асистент.

Интереси в дерматологията:

Д-р Дончо Етугов
Д-р Дончо Етугов

Aesthederm Container

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2000 г.

6-месечна специализация по обща дерматология в Университетската болница „Сент Луи” – Париж под ръководството на проф. Морел.

2001 г.

3-месечна специализация по оперативна дерматология и болести на вените на долните крайници в Университет „Фридрих Шилер” гр. Йена, Германия под ръководството на проф. Питер Елчер.

2002 г.

10-месечна специализация в Университетската дерматологична болница „Андреас Сингрус” под ръководството на Проф. Андреас Кацамбас, с тема на специализацията “Дерматологична Козметология: химични пилинги, лазери и дерматоалергология”

2004 г.

2-месечна специализация в Университетската болница „Топ Вергата” на Римския Университет на тема Биологични средства в дерматологичната практика под ръководството на проф. Серджо Кименти.

2007-2009 г.

двугодишен курс и придобита специалност „Пластична Дерматология” в Университетската болница на Римския Университет „Топ Вергата” под ръководството на проф. Лука Бианки. Консултант на НЗОК по кожни и венерически болести.

2008-2009 г.
Next Project
Апаратни процедури
Радиочестотен лифтинг VenusViva