Оперативно премахване на кожни oбразувания 1бр. /лице/

450,00 лв.