Оперативно премахване на кожни oбразувания /лице/ повече от 1 бр.

400,00 лв.