Премахване на ксантелазми Со2 лазер /на зона/

400,00 лв.